Följ oss på Facebook!
   Följ oss på Instagram! 

 Styrelse

Ordförande Marika Sandholm tfn 044 286 9501 marika[a]backgrand.fi
Vice ordförande Linda Weckström tfn 040 086 9528  
Sekreterare Sara Wilson tfn 044 286 9502 sara[a]backgrand.fi
Styrelsemedlemmar Emma Hokkanen    
  Tua Eliasson    
  Malin Wikström    
  Christel Wikström    
Suppleanter Hedvig Lindholm    
  Henrita Fagerström    
Kassör Anna Lindqvist tfn 040 719 4345