Följ oss på Facebook!
   Följ oss på Instagram! 

Backgränd HBF 90 år

Föreningen grundades 1924 och firade således under 2014 sitt 90:e verksamhetsår. I samband med jubileet gavs det ut en historik över såväl föreningsverksamheten som en hel del annat som rör byn. En ny upplaga har nu tryckts, så ta kontakt med någon i styrelsen om du är intresserad av ett eget exemplar!

Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.